Záruka

Presné znenie záručných podmienok nájdete v Obchodných podmienkach.


Ak nakupujete ako bežný spotrebiteľ, záruka je 24 mesiacov. Ak nakupujete ako firma, záruka je jeden rok.