Kontakt

Internetový obchod Parfio.sk prevádzkuje firma GEMMY, s.r.o. Prešov. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím, na adrese info@parfio.sk alebo v pracovných dňoch aj na telefónnom čísle 0918 919 713.
Ak ste si spôsob doručenia zvolili osobný odber, svoje parfumy si môžete vyzdvihnúť
každý pracovný deň od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
V tomto čase sú Vám tiež k dispozícii vzorky zo všetkých parfumov na vyskúšanie.


Korešpondenčná adresa a adresa pre zasielanie reklamácií:

GEMMY, s.r.o.
K Surdoku 9
08001 Prešov

IČO: 44058055
DIČ: 2022560540
IČ DPH: SK2022560540
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č.: 19859/P.

Pri platbách prevodom používajte, prosím, toto číslo účtu:

IBAN (ČSOB, a.s.): SK64 7500 000­0 0040 0613 6­724
GEMMY, s.r.o.

Kontaktný e-mail je info@parfio.sk a kontaktné telefónne číslo 0918 919 713.

V prípade reklamácií použite, prosím, e-mail reklamacie@parfio.sk a automatické potvrdzovania objednávok vám prídu z adresy objednavky@parfio.sk.